Natuurpunt gestart met werken in Schansbroek

19 November, 2015

Natuurpunt vzw is gestart met werken in het gebied Schansbroek. De werken passen binnen het inrichtingsplan van Schansbroek (in het kader van het landinrichtingsplan Stiemerbeekvallei). Natuurpunt laat een aantal poelen en vijvers herstellen en een afrastering plaatsen voor begrazingsvee. Ook worden er kappingen uitgevoerd om een vijver open te stellen.