Wat zijn de functies van groen-blauwe infrastructuur?

Een groen-blauwe infrastructuur is niet alleen van zuiver ecologisch belang, maar kan ook verschillende andere diensten aan onze maatschappij leveren. Denk maar aan voedselproductie, bescherming tegen wateroverlast of groene long.
Deze diensten die het ecosysteem kan leveren, noemen we ecosysteemdiensten.

In een stedelijke context, waar de open ruimte schaars is, is een veelzijdige kwalitative inrichting van die open ruimte van groot belang bij de uitbouw van een groen-blauw netwerk doorheen de stad en stadsrand.

 

Functies

 • Biodiversiteit

  Natuur en biodiversiteit

  Valleigebieden in verstedelijkte en randstedelijke omgevingen zijn vaak een hotspot voor beschermde dier- en plantsoorten: denk maar aan de boomkikker, de ringslang of zeldzame orchideeën.

 • Educatie

  Leren over ons milieu

  Bouw mee aan je leefomgeving en ontdek zo de schatten van de natuur.

 • Voedselproblematiek

  Duurzame voedselproductie

  Pluk eens een appel van de boomgaard of verbouw je groenten in een volkstuin. Lekker gezond en duurzaam.

 • Waterkwaliteit

  Verbetering van de waterkwaliteit

  Een goede waterkwaliteit is van belang voor mensen, dieren en planten.

 • Gezondheid

  Gezondheid, welzijn en rust

  Groen biedt rust in de stadsdrukte en frisse lucht voor een goede gezondheid.

 • Groene leefomgeving

  Groene woonomgeving

  Mooie landschappen vanuit je raam en aangenaam wonen rond natuurlijke elementen zijn een meerwaarde voor je woonplek.

 • Waterkwantiteit

  Waterbuffering

  Valleien die opnieuw natuurlijk meanderen, stimuleren niet alleen de biodiversiteit, maar vormen ook een waterbuffer die ons helpt beschermen tegen overstromingen bij hevige regenbuien.

 • Groene bedrijfsomgeving

  Groene werkomgeving

  Uitzicht op groen en een mooi landschap maakt werken aangenamer, maar geeft je ook de kans om in je werkomgeving te genieten van de natuur.

 • Klimaatadaptatie

  Klimaatadaptatie

  Het klimaat verandert; langere periodes van droogte en hevige regen zullen elkaar afwisselen. Daarom moeten we onze omgeving 'klimaatbestendig' inrichten.

 • Recreatie

  Buitenactiviteiten in het groen en ontmoetingen

  Groene restruimtes kunnen in een verstedelijkte omgeving ingericht worden als de ideale plaats om mensen te ontmoeten. Door die open ruimtes met elkaar te verbinden, ontstaan meer mogelijkheden om te wandelen, te joggen of te fietsen in het groen.