Groen-blauwe infrastructuur

Met dit project willen we de schaarse en versnipperde onbebouwde restruimtes in een verstedelijkte omgeving een nieuw veelzijdig en natuurlijk karakter geven: de zogenaamde groene en blauwe infrastructuur.

We willen de resterende open ruimte inrichten als natuurlijke stapsteen, zodat ze de motor wordt voor de ontwikkeling van een stedelijk natuurlijk netwerk. We creëren een hoge meerwaarde voor de maatschappij, als we die stapstenen verschillende functies geven zoals waterberging, recreatie, voedselvoorziening, groene long.

ecosysteemdiensten