Boomkikkerstudie Dauteweyers afgerond

30 Oktober, 2015

Eind oktober werd het eindrapport van de “boomkikkerstudie” in Dauteweyers opgeleverd door de Bodemkundige Dienst van België.

Uit de waterkwaliteitsanalyses blijkt dat er nog inspanningen nodig zijn om de waterkwaliteit geschikt te krijgen voor de vegetatieve doelen van habitattype 3130-3150 (mesotroof water).

Wel leverde de studie voldoende informatie om het waterhabitat en landbiotoop voor de boomkikker sterk uit te breiden!

De gegevens worden momenteel gebruikt voor de verdere uitwerking van de maatregelen hiervoor.