Bouwaanvraag eerste werken rond Slagmolen ingediend

28 Februari, 2017

Op 21 februari 2017 vroeg de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een stedenbouwkundige vergunning aan voor de eerste ecohydrologische en recreatieve maatregelen in de omgeving van de historische Slagmolen aan de Stiemerbeek in Genk.   

De belangrijkste doelstelling van de werken is om voldoende zuiver water naar het natuurreservaat De Maten te brengen. Vandaag voedt de Schabeek ter hoogte van de Slagmolen enkele vijvers in De Maten, maar af en toe stroomt er ook Stiemerbeekwater naar de Schabeek. Die Stiemerbeek krijgt vaak riooloverstorten te verwerken. Dat vuile rioolwater stroomt dan via de Schabeek naar De Maten en bedreigt zo de fauna en flora van het vijversysteem. Door de Schabeek los te koppelen van de Stiemerbeek, zorgen we ervoor dat de vijvers in De Maten er ecologisch sterk op vooruit kunnen gaan. De Schabeek wordt deels als een meanderende waterloop en deels als een doorstroommoeras ingericht. Tegelijkertijd moeten een nieuwe gracht en dijk de wateroverlast in de tuinen van enkele buurtbewoners verminderen. 

Daarnaast willen we de omgeving van de historische Slagmolen opwaarderen als een onthaalpunt voor het landschapspark De Wijers. In een eerste fase zorgen we voor een opwaardering van de bestaande fietsverbindingen en maken we de bestaande wandellus toegankelijk voor mindermobielen. Ook langs de nieuwe Schabeek komt er doorheen het moerasbos een knuppelpad. Dat pad zal de Slagmolen in de toekomst op een aantrekkelijke manier verbinden met het stadscentrum van Genk.  

Deze werken kaderen binnen het landinrichtingsplan Slagmolen dat de Vlaamse Landmaatschappij in de loop van 2015-2016 opgemaakt heeft samen met de planbegeleidingsgroep Stiemerbeekvallei.  De eerste werken gaan ten vroegste begin 2018 van start en worden gefinancierd door de Vlaamse Overheid, de stad Genk en Europa via het Life+project Green4Grey. In een latere fase willen we ook de Slagmolen een nieuwe functie geven, de parking omtoveren in een ontmoetingsplein en de Slagmolen door middel van nieuwe bovenlokale fietsverbindingen verbinden met Hasselt en Diepenbeek. Buurtbewoners worden eind 2017 uitgenodigd om de omgeving van de Slagmolen mee vorm te geven.