Goedkeuring subsidies landinrichting Slagmolen

18 Januari, 2018

Vlaams minister Joke Schauvliege keurt 265.282 euro subsidies landinrichting goed voor de eerste fase van de werken in de omgeving van de historische Slagmolen aan de Stiemerbeek in Genk. Ook de stad Genk, Natuurpunt en Europa (Green4Grey) dragen hun steentje bij.

De werken omvatten vooral ecohydrologische maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er voldoende zuiver water naar het natuurreservaat De Maten stroomt. Vandaag voedt de Schabeek ter hoogte van de Slagmolen enkele vijvers in De Maten, maar af en toe stroomt er ook Stiemerbeekwater naar de Schabeek. Die Stiemerbeek krijgt vaak riooloverstorten te verwerken. Dat vuile rioolwater stroomt dan via de Schabeek naar De Maten en bedreigt zo de fauna en flora van het vijversysteem. Door de Schabeek los te koppelen van de Stiemerbeek zorgen we ervoor dat de vijvers in De Maten er ecologisch sterk op vooruit kunnen gaan. De Schabeek wordt deels als een meanderende waterloop en deels als een doorstroommoeras ingericht. Tegelijkertijd moeten een nieuwe gracht en dijk de wateroverlast in de tuinen van enkele buurtbewoners verminderen. 

Daarnaast willen we in de toekomst de omgeving van de historische Slagmolen opwaarderen als een onthaalpunt voor het landschapspark De Wijers. In deze eerste fase zorgen we alvast voor een opwaardering van de bestaande fietsverbindingen en maken we de bestaande wandellus toegankelijk voor mindermobielen. Ook langs de nieuwe Schabeek komt er doorheen het moerasbos een knuppelpad. Dat pad zal de Slagmolen op een aantrekkelijke manier verbinden met het stadscentrum van Genk.  

De werken starten in de zomer, na het broedseizoen, en kaderen in het landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei van de Vlaamse Landmaatschappij.