Infoavond over ontwerp landinrichtingsplan Slagmolen

24 Maart, 2016
infoavond 24 maart 2016 inrichting Slagmolen

Donderdag vond in De Schom in Genk een infoavond plaats over het ontwerp landinrichtingsplan Slagmolen.

Een 100-tal geïnteresseerde buurtbewoners maakte kennis met de ontwerpplannen om de omgeving van de Slagmolen in de toekomst te ontwikkelen als een groen en aantrekkelijk onthaalpunt voor De Wijers en het natuurgebied De Maten.

Van 29 maart tot en met 27 april organiseert de stad Genk een openbaar onderzoek over dit ontwerpplan. Het ontwerpplan ligt gedurende die periode ter inzage in het gemeentehuis en kan geraadpleegd worden via https://www.vlm.be/nl/nieuws/PublishingImages/Pages/OpenbaaronderzoekoverlandinrichtingsplanSlagmolen/Ontwerp_LIP_slagmolen.pdf

Op de infoavond gaven buurtbewoners alvast hun bezorgdheid over wateroverlast, de waterkwaliteit van de Stiemerbeek en verkeersveiligheid in de omgeving mee. Via een participatietraject dat eind 2016 wordt voorzien krijgen buurtbewoners nog de kans om de plannen verder mee vorm te geven.