Kapittelbeek: update

28 November, 2016

In wijk Het Geer (Dworp) werd de voorbije zomerperiode hard gewerkt. De bermen werden omgezet naar een ecologische hooilandberm. Ook werden de verkeersremmers weggehaald en verbeterd teruggeplaatst. De nieuwe speeltuin is klaar, maar wordt pas samen met de school ingespeeld als het fiets- en wandelpad afgewerkt is. De werken voor de aanleg van een overstromingszone om de waterproblematiek in de Molenbeekvallei aan te pakken, zijn gestart.