Lancering campagne Stiemervalleii

25 Mei, 2018

Stad Genk, de Vlaamse Landmaatschappij en andere partners slaan de handen in elkaar om de vallei van de Stiemer op de kaart te zetten. Zo wordt in het kader van Green4Grey een masterplan uitgewerkt voor de Stiemerbeekvallei. De Stiemerbeekvallei is een groene long met de Stiemerbeek als levensader, die over 7 kilometer van aan het Thorpark (aan het project Schansbroek) kronkelt, door het hele centrum van de stad Genk tot aan het natuurreservaat De Maten (omgeving project Slagmolen). Die vallei verbindt de verschillende strategische sites in Genk en zal in de toekomst een complete make-over krijgen. Natuur opwaarderen, recreatiemogelijkheden creëren en zorgen voor een meer natuurlijke waterhuishouding vormen de voornaamste doelstellingen van dit Masterplan.

De opmaak van dit Masterplan wordt mee gefinancierd door G4G en zal dit najaar definitief klaar zijn.

Om draagvlak te creëren voor de herwaardering en ontwikkeling van het gebied lanceert stad Genk een campagne om valleibewoners te betrekken.
Meer info op www.stiemervallei.be