Openbaar onderzoek over landinrichtingsplan Slagmolen

14 Maart, 2016
Slagmolen

Op dinsdag 29 maart start het openbaar onderzoek voor het ontwerp van het landinrichtingsplan voor de omgeving van de Slagmolen in Genk. Dit ontwerp geeft mee uitvoering aan het landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei. Het openbaar onderzoek loopt tot en met donderdag 27 april 2016.

 

De Vlaamse Landmaatschappij heeft samen met de planbegeleidingsgroep Stiemerbeekvallei dit landinrichtingsplan opgemaakt om de omgeving van de Slagmolen op te waarderen. Samen willen ze van Slagmolen een aantrekkelijk onthaalpunt maken voor De Maten en De Wijers door o.a. de parking in te richten als een plein, belevingselementen te voorzien, fiets- en wandelverbindingen aan te leggen, enzovoort. Bovendien zullen ze de watertoevoer naar het natuurreservaat De Maten optimaliseren, zodat de vijvers van De Maten er in de toekomst sterk ecologisch op vooruitgaan.

 

Het volledige ontwerp landinrichtingsplan Slagmolen kan je raadplegen op de website van vlm: https://www.vlm.be/nl/nieuws/PublishingImages/Pages/OpenbaaronderzoekoverlandinrichtingsplanSlagmolen/Ontwerp_LIP_slagmolen.pdf

Voor meer informatie over het openbaar onderzoek kan je terecht bij de infokanalen van de stad Genk. Op donderdag 24 maart vindt in Genk ook een infoavond plaats voor de buurtbewoners. Meer info hierover vind je in onze kalender: http://green4grey.be/nl/kalender/infomoment-landinrichting-slagmolen