Reportage RINGtv Green4Grey

16 December, 2016

Op RINGtv kon je vorige week deze mooie reportage over Green4Grey zien. In de rubriek 'Over de Rand' was er aandacht voor de acties die VLM, met de steun van Europa, onderneemt om de open ruimte in bepaalde gebieden binnen de Vlaamse Rand te vrijwaren en te versterken voor de mens en de natuur.