Error message

The MailChimp PHP library is missing the required GuzzleHttp library. Please check the installation notes in README.txt.

Warning message

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Werken in Dauteweyers

12 Maart, 2019

De werken in Dauteweyers zijn volop bezig. De nieuwe toevoergracht die de vijvers zal voorzien van water werd uitgegraven en ook alle andere voorzieningen voor de vijvers (de oplaatsystemen, schotbalkstuwen, ...) werden geplaatst. Op dit moment worden de dijken afgewerkt, stortstenen geplaatst, wandelpaden gefatsoeneerd en de voetgangersbrug aangelegd. Zo zijn de werken klaar voor het broedseizoen start van de boomkikker.