Nieuws

03 Februari, 2017
De herinrichtingswerken aan het Consciencepad zijn volop aan de gang! Het oudst bekende wandelpad van Vlaanderen wordt vernieuwd en komt ook wat verder van de Kapittelbeek te liggen. Dit is...
16 December, 2016
Op RINGtv kon je vorige week deze mooie reportage over Green4Grey zien. In de rubriek 'Over de Rand' was er aandacht voor de acties die VLM, met de steun van Europa, onderneemt om de open ruimte in...
08 December, 2016
Een eerste ontwerpopdracht voor het landinrichtingsplan Slagmolen is eind oktober van start gegaan. Tegen april 2017 worden voorstellen uitgewerkt voor een eerste set van ecohydrologische maatregelen...
05 December, 2016
De stad Genk en de Vlaamse Landmaatschappij hebben ambiteuze plannen voor de Stiemerbeekvallei. Met de steun van Green4Grey werd een ontwerpteam aangesteld om een masterplan op te maken om de vallei...
28 November, 2016
De plannen voor het buurtpark in de schaduw van de mijn in Waterschei (Genk) kwamen in 2015 tot stand na een interessant participatieproces met buurtbewoners en een fijne samenwerking met de stad...

Pages