Nieuws

10 Februari, 2017
Naar aanleiding van 60 jaar De Maten, publiceerde Natuurpunt Genk een mooie reportage op haar website. Met dank aan Natuurpunt! Het jubileumjaar vierde Natuurpunt Genk met een symposium waar partners...
03 Februari, 2017
De herinrichtingswerken aan het Consciencepad zijn volop aan de gang! Het oudst bekende wandelpad van Vlaanderen wordt vernieuwd en komt ook wat verder van de Kapittelbeek te liggen. Dit is...
16 December, 2016
Op RINGtv kon je vorige week deze mooie reportage over Green4Grey zien. In de rubriek 'Over de Rand' was er aandacht voor de acties die VLM, met de steun van Europa, onderneemt om de open ruimte in...
08 December, 2016
Een eerste ontwerpopdracht voor het landinrichtingsplan Slagmolen is eind oktober van start gegaan. Tegen april 2017 worden voorstellen uitgewerkt voor een eerste set van ecohydrologische maatregelen...
05 December, 2016
De stad Genk en de Vlaamse Landmaatschappij hebben ambiteuze plannen voor de Stiemerbeekvallei. Met de steun van Green4Grey werd een ontwerpteam aangesteld om een masterplan op te maken om de vallei...

Pages