Enquête bij werknemers Thorpark

26 Mei, 2016

Via een participatief traject willen we in Schansbroek komen tot een multifunctioneel natuurlijk buurtpark met groene ontmoetingsplaatsen, wandelpaden, een fietspadverbinding en de herinrichting van de volkstuintjes die er nu al zijn. Tijdens het participatie-traject werden bevragingen uitgevoerd.  Tot nu toe vooral met de bewoners (onder ander van de volkstuintjes, buurtbewoners, dienstencentrum De Steymer) en gebruikers (toevallige wandelaars, gebruikers van het Dienstencentrum)  van het  gebied. Maar omdat we vermoeden dat de herinrichting van het buurtpark ook positieve effecten kan hebben op de gebruikers van de business site het Thorpark, nemen we een gelijkaardige bevraging af bij de gebruikers van het Thorpark. De digitale enquêt voor 'bewoners van het Thorpark' werd deze week via de Incubathor van het Thorpark verstuurd naar de werknemers van dit bedrijvenpark.