Zuiver water voor de Maten in Genk

09 Augustus, 2018

De eerste inrichtingswerken in het kader van het landinrichtingsplan Slagmolen langs de Stiemerbeek in Genk starten deze week. Met die werken wil VLM vooral de waterkwaliteit van de vijvers in het natuurreservaat de Maten verbeteren, maar ook de wandelroutes optimaliseren. 

 

In de eerste fase voert VLM voornamelijk ecohydrologische werken uit die ervoor moeten zorgen dat er voldoende zuiver water naar het natuurreservaat De Maten stroomt.

Vandaag voedt de Schabeek ter hoogte van de Slagmolen verschillende vijvers in De Maten, maar af en toe stroomt er ook Stiemerbeekwater naar de Schabeek. Die Stiemerbeek krijgt vaak riooloverstorten te verwerken. Dat vuile rioolwater stroomt dan via de Schabeek naar De Maten en bedreigt zo de fauna en flora van dit erkend natuurreservaat. Door de Schabeek uit de bestaande betonnen bedding te halen en los te koppelen van de Stiemerbeek zorgt VLM er nu al voor dat de vijvers in De Maten er ecologisch sterk op vooruit kunnen gaan. Daarnaast zal ook het landschap rond de Slagmolen er aantrekkelijker gaan uitzien. De Schabeek wordt deels als een meanderende waterloop en deels als een moeras ingericht. Tegelijkertijd moeten een nieuwe gracht en dijk de wateroverlast in de tuinen langs de Slagmolenweg verminderen.

VLM wil in deze fase ook bestaande wandelroutes verbeteren en de Slagmolen met het stadscentrum van Genk verbinden. Er wordt hiervoor een knuppelpad geplaatst doorheen het heraangelegd moerasbos. In een latere fase zal ook de omgeving van de historische Slagmolen ingericht worden als een onthaalpunt voor De Wijers. Dat zal de bezoekers uitnodiggen om het land van 1001 vijvers te verkennen.

De kostprijs van de eerste fase werken bedraagt 504.486 euro. Ook Green4Grey investeert mee.