Horing: Kerremanspark en bedrijvensite Zellik: update

28 November, 2016

Op 30 maart 2016 vroeg de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een stedenbouwkundige vergunning aan voor de aanleg van een parklint in park Horing in Asse. Het lint bedraagt exact één kilometer en bestaat uit een asfaltverharding van twee meter breed. Het zal dienen als comfortabel parcours voor joggers, rolschaatsers, jonge en beginnende fietsers. Waar het parklint langsheen de Molenbeek loopt, wordt omwille van de verhoogde grondwaterstanden een vlonderpad van ca. 160m lang gerealiseerd. Op het laagste punt wordt een poel gegraven. Ter hoogte van de poel wordt een rustzone aangelegd waar je aan het water kan vertoeven. De werken kaderen binnen landinrichting Molenbeek-Maalbeek, inrichtingsplan Kerremanspark. 

Begin augustus van dit jaar kreeg VLM van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw de opdracht om verder te investeren in het behoud en het herstel van de open groene ruimten in Zellik:

  • het Breughelpark uitbreiden met veiligere oversteekplaatsen en ruimte voor honden
  • de Kortemansstraat verkeersveiliger maken voor fietsers
  • een 'samen'tuinhuis bouwen als ontmoetingsplek voor buurtbewoners in een ecologische volkstuin (in samenwerking met gemeente Asse, VELT, RL groene corridor en Natuurpunt).

Ook de bedrijven van het researchpark in Zellik bekennen kleur! In juni werden de werknemers van het bedrijvenpark ook uitgenodigd op een orchideeën- en vlindersafari tijdens hun lunchpauze. De 25 deelnemers konden zo kennismaken met de natuurpracht in hun werkomgeving. Tijdens een workshop op 10 en 27 oktober op het bedrijvenpark kregen de aanwezigen meer informatie over de mogelijkheden van een innovatief en ecologisch groenbeheer. Bijna iedereen maakte een afspraak om binnenkort met de projectmanager en de Vlaamse Landmaatschappij hun bedrijfsperceel onder de loep te nemen.

Deze maand geven we ook de 'inspiratiegids ecologisch groen op bedrijventerreinen' uit. In die brochure presenteren we elf bedrijven die de bewuste keuze hebben gemaakt te investeren in een aantrekkelijk en groen bedrijventerrein.