Over GREEN4GREY

'Green4Grey: Innovative design & development of multifunctional green & blue infrastructure in Flanders grey peri-urban landscapes' is een project van de Vlaamse Landmaatschappij en partners dat wordt uitgevoerd met een bijdrage van het
financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie:

Project referentie: LIFE13 ENV/BE/000212
Duur: 01-JUL-2014 to 30-JUN -2019
Totaal budget: 4,352,355.00 €
EU bijdrage: 1,671,415.00 €