Projectzones

PROJECTZONE 1

Vlaamse Rand rond Brussel

De Vlaamse Rand dat zijn de 19 Vlaamse gemeenten rondom Brussel. De VLM werkt er aan de versterking en inrichting van de open ruimte die onder sterke verstedelijkingsdruk staat. Die open ruimte verdwijnt stelselmatig of versnippert, wordt ontoegankelijk en verliest aan kwaliteit, terwijl er toch miljoenen mensen wonen en werken. Voldoende kwalitatieve open ruimte is nodig voor de levenskwaliteit nu en voor toekomstige generaties. Samen met partners bouwen we daarom aan de omgevingskwaliteit in de Vlaamse Rand, onder andere via landinrichting.  

naar de website van de Vlaamse Rand

Projectgebieden:

PROJECTZONE 2

De Wijers

De Wijers is een uniek 700 hectare groot gebied met meer dan 1000 vijvers in de omgeving van Hasselt-Genk. Het is een thuis voor heel wat zeldzame dier- en plantensoorten.  Daarnaast is De Wijers een streek met een rijke culturele geschiedenis, een prachtig gevarieerd landschap, een bloeiende economie en een sterke sociale dynamiek. Je vindt er toeristische topattracties als Bokrijk, Kelchterhoef, Hengelhoef, Domein Kiewit en Circuit Zolder. Om deze troeven in de toekomst verder te ontwikkelen, startte de VLM samen met 17 partners in 2010 een project De Wijers op. 

naar de website van De Wijers

Projectgebieden: