Netwerk

De VLM werkt samen om groene en blauwe infrastructuur te realiseren dankzij:

  • een multidisciplinair team van experten op het vlak van natuur, groen, landschap, water, recreatie, ruimtelijke planning, …
  • samenwerking met verschillende partners op het terrein: gemeenten, regionale besturen, lokale organisaties en verenigingen, bewoners, bezoekers, bedrijven en andere relevante partners
  • deelname aan een Europees netwerk voor randstedelijke gebieden (Purple)

Zo wil de VLM inwoners, recreanten, werknemers, bedrijven en lokale besturen sensibiliseren over het belang van groen-blauwe landschapselementen in een stedelijke omgeving. Op die manier verzekeren we de verdere ontwikkeling van de groen-blauwe infrastructuur en verzekeren we de instandhouding ervan.

experten aan het werk

Partners

Een overzicht van onze partners

Andere initiatieven

Lees meer over initiatieven van anderen rond groen-blauwe infrastructuur