Toegankelijkheid

Deze website werd ontwikkeld door Pure Sign. Een focus op gebruiksvriendelijkheid, usability en toegankelijkheid zit ingebakken in het DNA van Pure Sign. Doorheen het hele websitetraject kijken ze met kritisch oog naar de structuur en functionaliteiten van de website zodat deze begrijpelijk en eenvoudig in gebruik zijn voor de eindgebruikers. De focus op gebruiksvriendelijkheid gaat hand in hand met de doelstelling om elk van hun websites toegankelijk te maken voor alle gebruikers. Hierbij zorgen ze dat de website goed bereikbaar en leesbaar is voor gebruikers met verschillende browsers en apparaten, maar ook voor gebruikers met visuele, auditieve, motorische of geestelijke beperkingen.
Dit doen ze hoofdzakelijk door de WCAG 2.0 (en afgeleide Anysurfer) richtlijnen te volgen in hun ontwerpen en implementaties. Op die manier voldoen hun websites standaard aan deze eisen.