Beleid rond groen-blauwe infrastructuur

Met het Green4Grey project geven we uitvoering aan de 'Green Infrastructure Strategy' van de Europese Unie.

Het projectgebied in Vlaanderen kan als voorbeeld dienen voor de realisatie van groen-blauwe infrastructuur in andere randstedelijke gebieden in de EU.

Bovendien trachten we met beleidsaanbevelingen voor lokale, regionale en Europese beleidsmakers de veelzijdigheid en het belang van groen en blauw voor randstedelijke gebieden te benadrukken.

 

Meer info over de EU Green Infrastructure Strategy?

green infrastructure for Europe