Error message

The MailChimp PHP library is missing the required GuzzleHttp library. Please check the installation notes in README.txt.

Warning message

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

The European Ecosystem Services 2016 conference

20/09

The European Ecosystem Services 2016 conference

20 September, 2016
Evenement

Green4Grey zal op dinsdag 20 september actief deelnemen aan 'The European Ecosystem Services 2016 conference' in Antwerpen. Op onze infostand over het Life+ Green4Grey-project presenteren we de resultaten over de bevragingen in Woluweveld en Thorpark. Tijdens een Life+workshop kom je ook meer te weten over het project zelf. We hopen je alvast daar te ontmoeten.