Andere initiatieven

Nieuwtjes groenblauwe infrastructuur

'De Vlaming ziet zijn leefomgeving niet graag verder betonneren', 20 april 2015 ('Tevredenheid over milieugerelateerde leefkwaliteit', studie IDEA Consult iov LNE)

'Uw tuin draagt bij aan de veerkracht van Vlaanderen', De Standaard 28 februari 2015'

Lokale Initiatieven in/rond projectgebieden

'Red de Stiemerbeek, Joke!', Hbvl 27 mei 2015

 

Andere initiatieven rond groen-blauwe infrastructuur

Vlaamse initiatieven

 

Europese initiatieven

 • GIFT-T (Green Infrastructure for Tomorrow-Together): Europees project (2011-2015) in België (in de Vlaamse Rand), Nederland en VK met als doel in de toekomst ('tomorrow') het landschap ('green infrastructure') aantrekkelijker in te richten via participatietrajecten ('together'). Rechtstreekse link naar de Vlaamse projectwebsite met initiatieven rond het vergroenen van bedrijventerreinen.
 • PURPLE: Europees netwerk voor (kennisuitwisseling tussen) randstedelijke gebieden
 • TURAS (Transitioning Towards Urban Resilience and Sustainability): Europees initiatief  'brings urban communities and businesses together with local authorities and researchers to collaborate on developing practical new solutions for more sustainable and resilient European cities'
 • Alter-Net : Europe's ecosystem research network
 • Verschillende Life+ projecten rond Urban Resilience:
 • teeb: globaal initiatief om de aandacht te trekken op de economische baten van biodiversiteit
  • Teebstad.nl: nederlandse participatietool voor een snel inzicht in de waarde van groen en water in de stad
 • groenblauwenetwerken.nl
 • Ruimtelijke adaptatie Nederland: Nederland pakt klimaat aan met groenblauwe netwerken
 • ...

Voor Europese publicaties rond groen-blauwe infrastructuur: ga naar het kenniscentrum