Eerste ontwerpopdracht Slagmolen van start

08 December, 2016

Een eerste ontwerpopdracht voor het landinrichtingsplan Slagmolen is eind oktober van start gegaan. Tegen april 2017 worden voorstellen uitgewerkt voor een eerste set van ecohydrologische maatregelen. Belangrijkste doelstelling is om voldoende zuiver water naar de vijvers van het natuurgebied De Maten te brengen.  Als alles goed gaat, zullen de eerste werken in 2018 in uitvoering gaan.