Green4Grey op Alter-Net congres rond 'nature-based solutions'

18 Mei, 2015
AlterNet

Van 18 tot 20 mei organiseerde Alter-Net, het Europees netwerk voor onderzoek rond ecosystemen, in Gent het internationaal congres 'Nature and urban well-being. Nature-based solutions to societal challenges'. 

Zo'n 200 onderzoekers, overheden, bedrijven, planners,... boog er zich over de inzet van 'nature-based solutions' in verstedelijkte gebieden voor maatschappelijke uitdagingen.

VLM stelde ook het Green4Grey project voor in een sessie rond 'Designs, tools and innovative solutions'.

alternet

Tussen de slotconclusies van het congres noteerden we dat er nood is aan:

  • voorbeeldprojecten, test cases,...misschien nog meer dan aan wetenschappelijke vernieuwingen in nature-based solutions,...
  • innovatieve methoden voor het enthusiasmeren van stakeholders
  • beleidsondersteuning voor nature-based solutions (on a multi-level, multi-sector, multi-actor scale)

Met andere woorden: Het Green4Grey project is goed bezig met de project-hoekstenen:

  • Geïntegreerde planvorming voor veelzijdig landgebruik in 6 projectgebieden
  • Samen en gedragen - participatieve werkmethoden
  • Naar een innovatief beleid voor groen-blauwe infrastructuur