Inspiratieworkshop ‘multidisciplinaire gebiedsinrichting’

15 April, 2016

Op 15 april organiseerde VLM samen met LNE een inspiratiedag rond het thema ‘multidisciplinaire samenwerking voor multifunctionele gebiedsinrichting’.

Samen met docenten, studenten en collega’s vanuit verschillende disciplines (UHasselt, PXL, EhB) dachten we na over methodieken voor multidisciplinaire samenwerking. Idee is dat een multidisciplinaire omgeving ideaal is om inspirerende inrichtingsvoorstellen uit te werken voor de open ruimte waarin alle mogelijke functies een plaats krijgen. Op die manier proberen we het belang van die open ruimte in de stadsrand zichtbaar te maken en de toekomst ervan te verzekeren. En hoe beter frisse ideeën sprokkelen, dan door studenten een experimeteerruimte aan te bieden?

Deze workshop vormde dan ook meteen de opstap naar de Green4Grey summerschool voor studenten die we in september 2016 organiseren in het gebied ‘Curange-les-Bains’ (Hasselt). Geïnspireerd door praktijkvoorbeelden (vernieuwende methodes voor gebiedsinrichting, participatie, multidisciplinaire samenwerking, …) dachten we samen na over het programma van die summerschool. Zo geven we de summerschool ook echt multidisciplinair vorm en bieden we alle studenten een interessante leerervaring!

Alvast voldoende inspiratie voor een boeiende summerschool!

 

De presentaties voorgesteld op deze inspiratieworskhop

Meer informatie over de summerschool