Werken Consciencepad in volle uitvoering!

03 Februari, 2017
Foto vernieuwd wandelpad

De herinrichtingswerken aan het Consciencepad zijn volop aan de gang! Het oudst bekende wandelpad van Vlaanderen wordt vernieuwd en komt ook wat verder van de Kapittelbeek te liggen. Dit is belangrijk om de beek ruimte te geven om terug op een natuurlijke manier te slingeren in het landschap. Zo ontstaan op termijn meanders.
Het nieuwe pad zal deels worden aangelegd in beton en deels in porfiersteenslag. De hele natte zones, vlakbij de Kapittelbeek, blijven toegankelijk door de aanleg van vlonderpaden. Dit zijn verhoogde houten paden waar het water onder kan vloeien.

Op deze Kapittelbeek, gebeurt ook de aanleg van een bufferzone. Een stuw en een dijk zullen er bij hoge waterstand voor zorgen dat de naastliggende vijver en weide onderlopen. Zo zal de wateroverlast stroomafwaarts verminderen.

Omwille van de herinrichtingswerken is het Consciencepad tijdelijk niet toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Het project krijgt steun van het financieringsinstrument LIFE van de Europese unie.