Werken in uitvoering langs de Kapittelbeek

23 Juni, 2016
Speelzone

Als je langs de Kapittelbeek in Dworp wandelt, merk je al snel dat er werken in uitvoering zijn.
De wijk krijgt ecologische bermen en de pleintjes worden vernieuwd. Ook komt er een nieuwe speeltuin en verschillende wandelpaden worden verbeterd. De Kapittelbeek krijgt ruimte om op een natuurlijke manier te meanderen. In het najaar gebeurt de aanleg van een overstromingszone om de waterproblematiek in de Molenbeekvallei aan te pakken.

 

De grote regenval van de afgelopen weken heeft de werken vertraagd. Het openstellen van de speeltuin zal afhangen van de weersomstandigheden tijdens de volgende weken.
Na het bouwverlof start de aannemer aan de schoolomgeving van de Sint-Victorschool in de Kerkstraat van Dworp. Zo kunnen de kinderen op de eerste schooldag via de nieuwe toegangspoort naar binnen. In het najaar brengt de Rode Ridder de kinderen naar verschillende plaatsen via het natuurleerpad.

Deze werken kaderen in een landinrichtingsproject waarbij de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente Beersel en Natuurpunt samen de open ruimte inrichten.