Horing: Kerremanspark en bedrijvensite Zellik (Asse)

Het gebied Horing, in de Molenbeekvallei in Asse, is één van de weinig overblijvende open restruimtes tussen het noordwestelijk deel van het stedelijk gebied Brussel en de ring rond Brussel.

Het gebied werd vroeger deels gebruikt voor landbouw, maar die verdween daar door de oprukkende verstedelijking. De natuurwaarde van het Kerremanspark is momenteel beperkt, maar vlakbij ligt het Laarbeekbos, een Natura 2000-gebied. Zo wordt het Kerremanspark een ideale groene stapsteen naar het Laarbeekbos. Bovendien heeft deze dichtbebouwde stadsrand nood aan een groene ontmoetingsplek. Vandaag is het researchpark Zellik nog een barrière voor de ontwikkeling van een netwerk van groene stapstenen, maar dat kan veranderen.

Met dit voorbeeldproject willen we de oprukkende grijze infrastructuur een halt toe roepen. We richten het Kerremanspark in als natuurlijke stapsteen, maar ook als wandel-, ontspan- en ontmoetingsplek voor omwonenden, werknemers en bezoekers. We voorzien verschillende inrichtingsmaatregelen. Voor de natuurlijke inrichting planten we bijkomend bos aan, komt er meer grasland, leggen we de Molenbeek opnieuw natuurlijk aan en kleden we het bestaande waterbekken wat natuurlijker in. Tegelijk maken we van het Kerremanspark, samen met alle betrokkenen, een ontmoetingsplek. Dat doen we onder andere door wandelpaden aan te leggen en rustplekjes te creëren. Samen met de bedrijven investeren we in de ingroening van het researchpark Zellik.

luchtfoto Horing

Meer informatie?

Contacteer ons voor al uw vragen en/of opmerkingen omtrent dit project

THEMA'S & ACTIEPUNTEN

Thema
Probleemstelling
Actiepunten
Thema
Biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

Valleigebieden in verstedelijkte en randstedelijke omgevingen zijn vaak een hotspot voor beschermde dier- en plantsoorten: denk maar aan de boomkikker, de ringslang of zeldzame orchideeën.

Probleemstelling
 • Het gebied heeft door verstedelijking en landbouwgebruik in het verleden (nutriëntverrijking bodem) beperkte ecologische waarde.
 • De waterlopen in het gebied zijn grotendeels ingebuisd en het gebied is sterk verdroogd.
 • In het gebied is een kunstmatig waterbekken.
Actiepunten
 • Omzetting voormalig landbouwgebied naar natuurlijke zone.
 • 1,8 ha bosuitbreiding en 1500m2 bosrand.
 • 1,2 ha uitbreiding van schrale graslanden.
 • Aanleg van een moeraszone.
 • Natuurlijke herinrichting bufferbekken voor amfibieën.
 • Ecologische herinrichting oevers.
Thema
Recreatie

Buitenactiviteiten in het groen en ontmoetingen

Groene restruimtes kunnen in een verstedelijkte omgeving ingericht worden als de ideale plaats om mensen te ontmoeten. Door die open ruimtes met elkaar te verbinden, ontstaan meer mogelijkheden om te wandelen, te joggen of te fietsen in het groen.

Probleemstelling
 • Het voormalig landbouwgebied heeft vandaag weinig gebruikswaarde.
Actiepunten
 • Aanleg van een wandellus en padjes in natuurlijke materialen (1,6 km).
 • Aanleg ontmoetingsplekjes, zitbanken.
Thema
Gezondheid

Gezondheid, welzijn en rust

Groen biedt rust in de stadsdrukte en frisse lucht voor een goede gezondheid.

Probleemstelling
 • Voor omwonenden vormt het Kerremanspark één van de weinig open ruimtes om te ontsnappen aan het drukke stadsleven.
Actiepunten
 • Inrichting van het gebied als park met rustplekjes.
Thema
Groene bedrijfsomgeving

Groene werkomgeving

Uitzicht op groen en een mooi landschap maakt werken aangenamer, maar geeft je ook de kans om in je werkomgeving te genieten van de natuur.

Probleemstelling
 • De bedrijvensite Zellik (22 ha, 33 bedrijven) vormt een barrière tussen het groen van de Molenbeekvallei en Laarbeekbos.
 • Werknemers hebben weinig toegang tot en zicht op groen in de omgeving van hun werkplek.
Actiepunten
 • Door 'vergroening' van het bedrijventerrein wordt een natuurlijke verbinding gecreëerd.
 • De bedrijvensite wordt aantrekkelijker ingericht voor planten, dieren én werknemers.
Thema
Groene leefomgeving

Groene woonomgeving

Mooie landschappen vanuit je raam en aangenaam wonen rond natuurlijke elementen zijn een meerwaarde voor je woonplek.

Probleemstelling
 • Voor buurtbewoners vormt een saaie grijze woonomgeving dagelijkse realiteit.
Actiepunten
 • Groene landschappelijke inrichting (o.a. aanplant van bomen op strategische plaatsen).
 • Verhoging van de doorwaadbaarheid van de gebieden door de aanleg van wandelpaden en rustplekjes.
Thema
Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert; langere periodes van droogte en hevige regen zullen elkaar afwisselen. Daarom moeten we onze omgeving 'klimaatbestendig' inrichten.

Probleemstelling
 • In de rand rond Brussel zijn open ruimtes waar het water nog in de bodem kan infiltreren schaars.
Actiepunten
 • Duurzaam behoud van de open ruimte door inrichting van het gebied als natuurlijke zone met ruimte voor infiltratie van regenwater.
Thema
Educatie

Leren over ons milieu

Bouw mee aan je leefomgeving en ontdek zo de schatten van de natuur.

Probleemstelling
Actiepunten
 • Sensibilisatie van stedelingen over het meervoudig belang van het behoud van groen rondom de hoofdstad.

AFBEELDINGEN

Horing1
Horing2
Horing3
Horing4
Horing5