Woluweveld en Vuilbeek/ Kleine Maalbeek (Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem)

Klik hier om de wandelfolder te bekijken

Het Woluweveld in Zaventem en de valleien van de Vuilbeek en Kleine Maalbeek in Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem behoren tot de laatste restjes open ruimte ter hoogte van het noordoostelijk deel van de ring rond Brussel. In de omgeving is de bodem grotendeels verhard. Het natuurlijk valleisysteem is in het gebied zelf zwaar verstoord. Water wordt hier grotendeels ondergronds afgevoerd en regenwater heeft zo weinig kansen om in de grond te dringen. Dat veroorzaakt in de omgeving wateroverlast.

Met dit voorbeeldproject willen we de waterafvoer plaatselijk opnieuw op een natuurlijke manier bovengronds brengen, onder andere door delen van de waterlopen weer natuurlijk in te richten. Zo leggen we bijvoorbeeld wadi’s aan: ondiepe bekkentjes die tijdelijk water opvangen en het langzaam in de bodem laten dringen, waardoor het overstromingsgevaar verkleint. Door die wadi’s natuurlijk in te richten, maar ook door bosaanplant en door de ontwikkeling van een insectenhotspot bevorderen we de biodiversiteit. Ook voor omwonenden en bezoekers bouwen we aan een aantrekkelijk landschap, met wandelpaden, een parkje, hoogstamboomgaarden voor duurzame voedselproductie, enz.

Daarnaast vormen we aparte groene ruimtes in de buurt van de luchthaven om tot aantrekkelijke en voor de natuur waardevolle plekken waar plaats is voor open water.

woluweveld vuilbeekkleinemaalbeek luchtfoto

Meer informatie?

Contacteer ons voor al uw vragen en/of opmerkingen omtrent dit project

THEMA'S & ACTIEPUNTEN

Thema
Probleemstelling
Actiepunten
Thema
Biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

Valleigebieden in verstedelijkte en randstedelijke omgevingen zijn vaak een hotspot voor beschermde dier- en plantsoorten: denk maar aan de boomkikker, de ringslang of zeldzame orchideeën.

Probleemstelling
 • De natuurlijke vallei is sterk verdroogd door verharding van de omgeving en door riolering.
 • Door de intensieve landbouw in het verleden, is de biodiversiteit in deze kunstmatige omgeving beperkt.
Actiepunten
 • Woluweveld: ontwikkeling van insectenhotspots door aanplant van bomen, struiken en struweel en het inzaaien van insectenvriendelijke vegetatie.
 • Eenenboom: 0,3 ha bosuitbreiding.
Thema
Waterkwantiteit

Waterbuffering

Valleien die opnieuw natuurlijk meanderen, stimuleren niet alleen de biodiversiteit, maar vormen ook een waterbuffer die ons helpt beschermen tegen overstromingen bij hevige regenbuien.

Probleemstelling
 • Water wordt grotendeels ondergronds afgevoerd en regenwater heeft zo weinig kansen om in de grond te dringen. Dat veroorzaakt wateroverlast in de omgeving.
Actiepunten
 • Verwijdering van kunstmatige structuren in de waterloop.
 • Aanleg wadi's (Eenenboom, bronzone Vuilbeek, het Zeen).
 • Open maken en natuurlijk inrichten van de Kleine Maelbeek ter hoogte van het Zeen.
 • Aanleg van een natuurlijke waterloop in De Burbure.
 • Loskoppeling van riolering van de Vuilbeek in De Burbure.
Thema
Waterkwaliteit

Verbetering van de waterkwaliteit

Een goede waterkwaliteit is van belang voor mensen, dieren en planten.

Probleemstelling
 • De waterkwaliteit is slecht.
Actiepunten
 • Een meer natuurlijke inrichting van de waterlopen die het natuurlijk zelfzuiverend vermogen verhoogt.
Thema
Recreatie

Buitenactiviteiten in het groen en ontmoetingen

Groene restruimtes kunnen in een verstedelijkte omgeving ingericht worden als de ideale plaats om mensen te ontmoeten. Door die open ruimtes met elkaar te verbinden, ontstaan meer mogelijkheden om te wandelen, te joggen of te fietsen in het groen.

Probleemstelling
 • De open ruimte is versnipperd.
 • Gebrek aan fiets- en wandelpaden en ontmoetingsplaatsen in het groen.
Actiepunten
 • Nieuwe wandelpaden (ca 3,5 km), brugjes, educatieve borden.
 • Afsluiten van een weg ten gunste van de uitbreiding van het park (Het Zeen).
Thema
Gezondheid

Gezondheid, welzijn en rust

Groen biedt rust in de stadsdrukte en frisse lucht voor een goede gezondheid.

Probleemstelling
 • Voor de meer dan 200.000 inwoners in het noordoosten van Brussel zijn deze gebieden de enige open ruimte om te ontsnappen aan het drukke stadsleven.
Actiepunten
 • Groene inrichting van de open restruimtes tot een oaze van rust.
Thema
Groene bedrijfsomgeving

Groene werkomgeving

Uitzicht op groen en een mooi landschap maakt werken aangenamer, maar geeft je ook de kans om in je werkomgeving te genieten van de natuur.

Probleemstelling
 • Ook werknemers in het noordoosten van Brussel hebben beperkte toegang tot een zicht op groen in de omgeving van hun werkplek.
Actiepunten
 • Groene inrichting van de open restruimtes tot een oase van rust.
Thema
Groene leefomgeving

Groene woonomgeving

Mooie landschappen vanuit je raam en aangenaam wonen rond natuurlijke elementen zijn een meerwaarde voor je woonplek.

Probleemstelling
 • Voor buurtbewoners vormt een saaie grijze woonomgeving dagelijkse realiteit.
Actiepunten
 • Groene inrichting en verhoging van de doorwaadbaarheid van de gebieden door de aanleg van wandelpaden en rustplekjes.
Thema
Voedselproblematiek

Duurzame voedselproductie

Pluk eens een appel van de boomgaard of verbouw je groenten in een volkstuin. Lekker gezond en duurzaam.

Probleemstelling
 • In de rand rond Brussel zijn de landbouwactiviteiten door verstedelijking sterk gedaald.
Actiepunten
 • Aanplant van 3000 m2 hoogstamboomgaarden in De Burbure.
Thema
Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert; langere periodes van droogte en hevige regen zullen elkaar afwisselen. Daarom moeten we onze omgeving 'klimaatbestendig' inrichten.

Probleemstelling
 • Door de sterke verstedelijkingsdruk is het noordoosten van Brussel erg gevoelig voor gevolgen van klimaatverandering zoals overstromingen en stedelijke hitte-eilanden.
Actiepunten
 • Door het herstel van de waterhuishouding kunnen de gebieden terug als een spons werken om regenwater op te vangen.
Thema
Educatie

Leren over ons milieu

Bouw mee aan je leefomgeving en ontdek zo de schatten van de natuur.

Probleemstelling
Actiepunten
 • Sensibilisatie van stedelingen over het meervoudig belang van behoud van groen rondom de hoofdstad.

AFBEELDINGEN

Woluweveld Vuilbeek Kleine Maelbeek1
Woluweveld Vuilbeek Kleine Maelbeek2
Woluweveld Vuilbeek Kleine Maelbeek3
Woluweveld Vuilbeek Kleine Maelbeek4
Woluweveld Vuilbeek Kleine Maelbeek5
Woluweveld Vuilbeek Kleine Maelbeek7
Woluweveld Vuilbeek Kleine Maelbeek6
Woluweveld Vuilbeek Kleine Maelbeek8