Summerschool praktisch

  • Wanneer?

Van dinsdag 13 september (startschot om 9.30u met een ontbijt in het VAC Hasselt) tot en met zaterdag 17 september 2016 (slotevenement in de Tuiltermolen, einde voorzien om 16u)

  • Waar?

Studenten logeren in de jeugdherberg van Hasselt, op fietsafstand van het projectgebied (fietsen worden ter beschikking gesteld). In het projectgebied richten we een werkplek in op de abdijsite Herkenrode.
Overnachtingen en maaltijden van studenten worden volledig gefinancierd door VLM en LNE

  • Wie?

20-tal studenten uit verschillende disciplines (architectuur, groenmanagement, mobiliteit, biologie, ruimtelijke planning, ergotherapie, vrije kunst, maatschappelijk werk, communicatiemanagement, toerisme, landschapsarchitectuur, sociaal werk, lerarenopleiding, geografie,...)
Elke opleiding beslist zelf of de summerschool wordt geïntegreerd in het curriculum, en in welke fase van hun opleiding de studenten zitten (bachelors, masters of pas afgestudeerden). De studenten krijgen een attest van deelname.

  • Praktische en inhoudelijke organisatie en financiering

 Vlaamse Landmaatschappij en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, met Europese steun via het Life+ project 'Green4Grey'

  • Begeleiding summerschool

door experten van VLM, LNE, docenten/onderzoekers, experten .. 
In samenwerking met gebiedskenners zoals stad Hasselt, Natuurpunt,…

  •  Een prangende vraag?

anke.knapen [at] vlm.be, 011 298744 of katrien.monden [at] lne.be, 02 5537574