Realisatie van groen-blauwe infrastructuur via landinrichting

Een planmatige en gefaseerde aanpak

Om groen-blauwe infrastructuur op het terrein te kunnen realiseren doorlopen de projectgebieden verschillende planningsfasen.

Eerst analyseren we het gebied grondig. We gaan na welke mogelijkheden er zijn om groen-blauwe infrastructuur te realiseren en hoe haalbaar die zijn. Op basis daarvan stellen we een eerste ontwerpplan op. Daarna vertalen we dat ontwerpplan in een inrichtingsplan. We gaan planmatig tewerk en werken ons ontwerp voort uit, bij voorkeur samen met alle betrokkenen in het gebied. We leggen hen onze plannen voor en sturen die bij in overleg met hen. Daarna wordt het inrichtingsplan vertaald in een technisch dossier, dat we dan kunnen laten uitvoeren op het terrein.

Fases landinrichting

 

Landinrichting en instrumenten

Wil je meer weten over landinrichting in Vlaanderen? 

Lees hier de brochure over het nieuwe decreet landinrichting!

Land development