Slagmolen: update

28 November, 2016
de molen

De ideeën om het gebied rond de Slagmolen in Genk groen en aantrekkelijk in te richten werden vertaald in een voorstel van landinrichtingsplan. De komende jaren plannen we maatregelen om voldoende zuiver water naar de vijvers van het unieke en kwetsbare natuurreservaat de Maten te brengen. De ambitie hier is om van de omgeving van de historische Slagmolen een aantrekkelijk onthaalpunt te maken voor De Maten en De Wijers. Daarvoor worden onder andere een herinrichting van de parking tot ontmoetingsplein en een verbetering van de fiets- en wandelverbindingen gepland. 

Ook in dit project zullen burgers eind 2017 mee kunnen denken. Het openbaar onderzoek voor het landinrichtingsplan werd dit voorjaar georganiseerd. De opmerkingen en adviezen die zijn binnengekomen werden verwerkt zodat het plan kan worden voorgelegd aan de minister ter goedkeuring. De eerste ontwerpopdracht voor de voorgestelde ecohydrologische maatregelen gaat momenteel van start. De werken beginnen ten vroegste in 2018. 

Het voorstel van inrichtingsplan Slagmolen kan je hier bekijken.

    vijver