Kapittelbeek (Beersel)

De Kapittelbeek heeft haar bronnen in het Hallerbos. De beekvallei is de ecologische verbinding tussen het Hallerbos en de vallei van de Molenbeek in Beersel en Sint-Genesius-Rode. De Kapittelbeek mondt in de Molenbeek uit bij de dorpskern van Dworp (Beersel). Op de noordelijke beekflank vinden we weilanden en akkers, op de zuidelijke flank ligt de wijk Geer. In de ruimere omgeving durft het water nu en dan voor problemen zorgen. Bij hevige neerslag belanden verschillende dorpskernen, woonzones en industriegebieden met hun voeten in het water. Het Consciencepad naast de beek verhindert vandaag dat de Kapittelbeek nog kan meanderen, maar omgekeerd brengen beek en water het pad ook schade toe. Erosie vanaf de aangrenzende akkers komt dan weer terecht in de Kapittelbeek. En hoogstamboomgaarden die je hier vroeger talrijk aantrof, verdwijnen uit het landschap.

Door het gebied opnieuw in te richten, willen we verschillende doelen bereiken. We willen de Kapittelbeek opnieuw vrijer laten meanderen. Het gebied moet er ecologisch op vooruitgaan. Het water moet trager afstromen en deels ook tijdelijk kunnen gestockeerd worden, zodat de algemene wateroverlast vermindert. We leggen het Consciencepad beter aan op een meer geschikte plek. We planten nieuwe hoogstamboomgaarden aan, remmen de erosie af met grasstroken en we verbeteren het openbaar groen in de wijk het Geer.

luchtfoto Kapittelbeek

Meer informatie?

Contacteer ons voor al uw vragen en/of opmerkingen omtrent dit project

THEMA'S & ACTIEPUNTEN

Thema
Probleemstelling
Actiepunten
Thema
Biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

Valleigebieden in verstedelijkte en randstedelijke omgevingen zijn vaak een hotspot voor beschermde dier- en plantsoorten: denk maar aan de boomkikker, de ringslang of zeldzame orchideeën.

Probleemstelling
 • De Kapittelbeek is ingesnoerd door het Consciencepad en heeft een beperkte structuurkwaliteit.
 • De ecologische verbinding tussen het Hallerbos en de Molenbeekvallei is onvoldoende robuust.
Actiepunten
 • Verleggen van het Consciencepad waardoor de waterloop terug vrij kan meanderen.
 • Bosaanplant parallel met beek.
 • Verwijdering van beton uit de vijver.
Thema
Waterkwantiteit

Waterbuffering

Valleien die opnieuw natuurlijk meanderen, stimuleren niet alleen de biodiversiteit, maar vormen ook een waterbuffer die ons helpt beschermen tegen overstromingen bij hevige regenbuien.

Probleemstelling
 • In de stroomafwaartse gebieden staan woongebieden en industriegebieden enkele keren per jaar onder water.
Actiepunten
 • Inrichting van een gebied voor natuurlijke waterberging.
 • Hermeandering van de Kapittelbeek voor een vertraging van de waterafvoer.
Thema
Gezondheid

Gezondheid, welzijn en rust

Groen biedt rust in de stadsdrukte en frisse lucht voor een goede gezondheid.

Probleemstelling
 • Het huidige publieke groen is niet of te weinig gericht op sociale contacten.
Actiepunten
 • Het publieke groen van de wijk inrichten in functie van meer sociaal contact, spelen, ecologie en hydrologie. Hiervoor wordt een interactief proces met de wijkbewoners gevoerd.
Thema
Recreatie

Buitenactiviteiten in het groen en ontmoetingen

Groene restruimtes kunnen in een verstedelijkte omgeving ingericht worden als de ideale plaats om mensen te ontmoeten. Door die open ruimtes met elkaar te verbinden, ontstaan meer mogelijkheden om te wandelen, te joggen of te fietsen in het groen.

Probleemstelling
 • Het huidige publieke groen is niet of te weinig gericht op sociale contacten.
Actiepunten
 • Aanleg van een natuurlijke speeltuin.
 • Aanleg van een natuurleerpad.
 • Aanleg van spelelementen verspreid over de wijk.
 • Aanleg van aantrekkelijke picknickzone nabij boomgaard.
Thema
Groene leefomgeving

Groene woonomgeving

Mooie landschappen vanuit je raam en aangenaam wonen rond natuurlijke elementen zijn een meerwaarde voor je woonplek.

Probleemstelling
 • Het gebied heeft potentie om voor omwonenden en bezoekers een aantrekkelijke verbinding te vormen tussen de groene Molenbeekvallei en het Hallerbos .
Actiepunten
 • Ontsluiting voor wandelaars optimaliseren door het Consciencepad te verleggen.
 • Opwaardering van het landschap met houtkanten en hagen.
Thema
Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert; langere periodes van droogte en hevige regen zullen elkaar afwisselen. Daarom moeten we onze omgeving 'klimaatbestendig' inrichten.

Probleemstelling
 • Door de sterke verstedelijkingsdruk is de rand rond Brussel erg gevoelig voor gevolgen van klimaatverandering zoals overstromingen en stedelijke hitte-eilanden.
 • Het gebied heeft potentieel als klimaatbuffer maar is hiervoor momenteel niet optimaal ingericht.
Actiepunten
 • Herinrichting van het gebied als natuurlijke spons voor de opvang van hemelwater met hermeandering van de waterloop.
Thema
Educatie

Leren over ons milieu

Bouw mee aan je leefomgeving en ontdek zo de schatten van de natuur.

Probleemstelling
 • Gebrek aan kennis van en waardering voor groenblauwe infrastructuur.
Actiepunten
 • Via 3 participatiemomenten werd de wijk betrokken bij het uitwerken van een ontwerp en van de technische plannen voor realisaties op het terrein.
 • Er wordt een natuurleerpad aangelegd.

AFBEELDINGEN

Kapittelbeek1
Kapittelbeek2
Kapittelbeek
participatie Kapittelbeek
Kapittelbeek
Kapittelbeek
Kapittelbeek
eerste spadesteek kapittelbeek
eerste spadesteek kapittelbeek